سرویس بغل شومینه

سرویس بغل شومینه چوبی
03

سرویس بغل شومینه

سرویس بغل شومینه

از جنس آهن و چوب است و برای تمیز کردن شومینه و جا به جایی هیزم کاربرد دارند.از این سرویس می توان در محل کار،خانه،اتاق نشیمن و اتاق خواب استفاده کرد.